Viimeisimmät artikkelit

Lasten Liikunta
Lihaskuntotesti
by Sini/ on 15 Jan 2023

Lihaskuntotesti

Parhaimmillaan lihaskuntotesti antaa vinkkejä siitä, miten liikuntaa tulee lapsen kohdalla kehittää. Se ei käytännössä tarkoita sitä, että jokaisesta lapsesta tulee urheilija tai himoliikkuja vaan sitä, että selviäminen arjessa on huomattavasti helpompaa. Usein ajatellaan, että lihaskunnon merkitys ei vielä lapsella oli kovin ratkaisevassa asemassa, mutta juuri siinä vaiheessa luodaan pohja sille, miten aikuistumisen vaiheessa saadaan luotua hyvä ja vankka pohja perusterveydelle sekä omalle kunnolle. Lasten leikkimielinen lihaskuntotesti Lapset osaavat suhtautua testeihin sopivan leikkimielisesti, mutta kuitenkin tietynlaisella vakavuudella.

Lasten Liikunta
Helppoja lasten liikuntaleikkejä ulos
by Sini/ on 16 Aug 2022

Helppoja lasten liikuntaleikkejä ulos

Liikunnan kuuluu olla kivaa ja usein leikkien parissa liikunta onkin motivoivaa sekä hauskaa yhdessä tekemistä. Tällöin liikkuu jopa täysin huomaamatta uppoutuen mukaviin hetkiin. Erilaiset liikuntaleikit eivät katso ikää, vaan yhdistävät parhaimmillaan monen ikäiset ja jopa aikuiset yhteisen tekemisen pariin. Parhaat liikuntaleikit tuovat iloa lasten ikään, kuntotasoon tai taitoihin katsomatta. Erilaisia lasten liikuntaleikkejä on runsaasti ja niistä löytää helposti mieleisensä. Osa leikeistä sopivat sekä sisällä että ulkona liikkumiseen eikä ole mahdottomuus rakentaa esimerkiksi temppurataa olohuoneeseen.

Lasten Liikunta
Lasten liikunnanohjaaja roolimallina lapselle
by Sini/ on 22 May 2022

Lasten liikunnanohjaaja roolimallina lapselle

Lasten liikunnanohjaaja voi muodostua monin tavoin tärkeäksi lapsen liikunnallisuuden edistämisen polulla. Liikunnanohjaaja toimii usein esimerkkinä ja esikuvana, ikään kuin roolimallina lapselle. Usein lapsi katsoo häntä ylöspäin ja seuraa tarkasti esimerkiksi liikunnanohjaajan omaa toimintaa sekä käyttäytymistä. Iso rooli lasten liikunnanohjaajalla onkin hänen omalla toiminnallaan sen lisäksi, mitä hän ammattitaitonsa kautta lapselle sanallisesti tai näyttäen opettaa ja neuvoo. Lasten liikunnanohjaaja luo positiivista kuvaa liikuntaharrastuksesta Sen lisäksi, että lasten liikunnanohjaajan rooliin kuuluu ammattitaidon ja tietämyksen kautta tuotu liikunta- ja ravintoneuvonta, toimii hän esikuvana sekä toisaalta kannustajana lapsen liikuntaharrastuksen eri vaiheissa.

Lasten Liikunta
Millaista on lasten liikunta päiväkodissa
by Sini/ on 13 Apr 2022

Millaista on lasten liikunta päiväkodissa

Liikunta on keskeinen osa kaikenikäisten ihmisten hyvinvointia. Etenkin nuorimmille meistä se on tärkeää, sillä liikkuminen kehittää motorisia taitoja ja vahvistaa kehoa. Tutkimusten mukaan alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Koska liikunnan tulisi olla mukana päivittäisessä arjessa, on liikkumisen riemu tuotava sinne, missä lapset ovat. Lasten liikunta päiväkodissa on erinomainen tapa varmistaa, että päivittäinen liikuntatavoite saavutetaan. Lasten liikunta päiväkodissa tarvitsee joskus tukea Kuten tapana on sanoa, leikki on lapsen työtä.

Lasten Liikunta
Medistudia on opiskelun ytimessä Kuopiossa
by Sini/ on 16 Feb 2022

Medistudia on opiskelun ytimessä Kuopiossa

Medistudia on yksi Itä-Suomen yliopiston moderneista koulutustiloista ja se sijaitsee Kuopiossa osoitteessa Yliopistonranta 1 A. Sieltä löytyy muun muassa auditorioita, luentosaleja, erityisvarusteltu ryhmäopetustila, ryhmätyötila, videoneuvottelutila sekä vuokrattavia tiloja. Auditorioita ja luentosaleja on tarjolla eri kokoisille yleisömäärille mitoitettuna. Aukioloajat ovat talvikaudella maanantaista torstaihin klo 7.00–18.00 sekä perjantaina klo 7.00–16.15. Kesäkaudella avoinna ollaan maanantaista perjantaihin klo 7.00–16.15. Yksi monista oppimisympäristöistä yliopistolla on Medistudia Vuonna 2010 syntynyt yliopisto toimii Kuopiossa ja Joensuussa. Opiskelijoita on noin 15 500 eli pienen kaupungin asukkaiden verran ja opetusta tarjotaan 13 eri koulutusalalta.

Lasten Liikunta
Kouluikäisen lapsen ravitsemus ja sen merkitys
by Sini/ on 12 Jan 2022

Kouluikäisen lapsen ravitsemus ja sen merkitys

Säännöllinen ateriarytmi on osa koululaisen hyvinvointia. Kouluikäisen lapsen ravitsemus pohjautuu kunnollisiin pääaterioihin sekä viisaasti valittuihin välipaloihin. Pääaterioita on kolme eli aamiainen, koululounas ja päivällinen kotona. Välipalat on tärkeä koota niin, että ne tukevat pääaterioita. Nuorten keskuudessa juodaan selvästi liikaa sokeroituja juomia, joten janojuomana vesi on kaikkein parasta. Sokerisista juomista on haittaa myös hampaille sekä yleiselle terveydelle. Luuston kasvu tarvitsee hyvien ruokailutottumusten lisäksi myös D-vitamiinia, joten vitamiinilisä on tarpeellinen ympäri vuoden.

Lasten Liikunta
Liikuntasuositukset eri ikäisille perustuvat tieteelliseen tutkimukseen
by Sini/ on 18 Nov 2021

Liikuntasuositukset eri ikäisille perustuvat tieteelliseen tutkimukseen

Liikuntasuositukset eri ikäisille perustuvat lähinnä siihen, mitä tieteellisellä näytöllä on tutkittu. Se antaa vastausta siihen, kuinka paljon tai millaista liikuntaa lapsille ja nuorille pitäisi tarjota, että hyvinvointi on turvattu. Suosituksena on, että joka päivä pitäisi liikkua vähintään tunti ja pääasiassa liikunnan pitää olla kestävyyspainotteista. Mutta sen lisäksi liikunnan on sisällettävä myös lihasvoimaa eikä voi myöskään unohtaa luustoa vahvistavaa liikuntaa. Näitä tulee tehdä kolmena päivänä viikossa. Liikuntasuositukset eri ikäisille liikuntataitojen kehittämiseksi Eri ikäiset tarvitsevat erilaisia liikuntasuorituksia.

Lasten Liikunta
Liikuntasuositukset nuorille, reipasta sekä rasittavaa
by Sini/ on 13 Aug 2021

Liikuntasuositukset nuorille, reipasta sekä rasittavaa

Miksi oikeastaan liikuntasuositukset nuorille on tehty? Niiden tarkoituksena on kertoa, millaista liikuntaa nuori tarvitsee turvatakseen normaalin kasvun sekä kehityksen. Tärkeintä on kuitenkin, että liikunta on monipuolista ja sitä tehdään säännöllisesti. Säännöllisellä liikunnalla ja toisaalta liikkumalla enemmän kuin suositus kertoo, saavutat enemmän terveyshyötyjä. Minimitavoite on, että säännöllistä liikkumista on vähintään tunti päivässä. Kaikkein pahinta terveydelle onkin paikallaanolo ja varsinkin, jos sitä on paljon ja se on pitkäkestoista. Liikuntasuositukset nuorille kertoo, millaista on hyvä liikunta Suositus on ottanut lähtökohdaksi sen, että liikuntaa tulisi olla jokaisena viikon päivänä.

Lasten Liikunta
Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen
by Sini/ on 09 Jan 2018

Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen

Tutkimuksen mukaan alakouluikäisillä lapsilla on sitä suurempi luuntiheys, mitä enemmän heillä on lihasmassaa. Myös suurempi rasvamassa on yhteydessä suurempaan luuntiheyteen. Sekä lihasmassa että rasvamassa aiheuttavat luulle kuormitusta, joka lisää luuntiheyttä. Suurempi lihasmassa liittyy usein myös runsaampaan liikuntaan, jonka tiedetään lisäävän luuntiheyttä. Tulokset julkaistiin äskettäin arvostetun Bone-lehden verkkoversiossa. Lihas ja rasva erittävät aineita, jotka vaikuttavat luustoon Lihas ja rasva lisäävät luuntiheyttä paitsi aiheuttamalla luun kuormitusta myös erittämällä useita luun aineenvaihduntaan vaikuttavia aineita.

Lasten Liikunta
Aktiivinen arki voi vähentää ylipainon riskiä jo lapsilla
by Sini/ on 26 Jun 2017

Aktiivinen arki voi vähentää ylipainon riskiä jo lapsilla

Tutkimuksen mukaan päivittäin yli kolme tuntia liikkuvilla ja alle kuusi tuntia istuvilla 6–8-vuotiailla ylipainon riski on pienempi kuin fyysisesti passiivisemmilla ikätovereilla. Riittävän tehokasta liikuntaa ovat esimerkiksi kävely, pyöräily ja liikunnalliset leikit. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen liittyvät tulokset julkaistiin Liikunta ja Tiede -lehdessä. Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista on ylipainoisia. Siitä huolimatta tutkimusnäyttö liikunnan määrän ja kuormittavuuden yhteyksistä lasten ylipainoon on yllättävän vähäistä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 386 kuopiolaisen 6–8-vuotiaan lapsen objektiivisesti mitatun liikunnan ja fyysisen passiivisuuden yhteyksiä ikä- ja sukupuolivakioituun painoindeksiin ja ylipainoon esiintyvyyteen.

Lasten Liikunta
Perhetausta vaikuttaa lasten ohjatun liikunnan määrään ja ruutuaikaan
by Sini/ on 03 Apr 2017

Perhetausta vaikuttaa lasten ohjatun liikunnan määrään ja ruutuaikaan

Tutkimuksen mukaan vanhempien tulotaso ja koulutus näkyvät lasten liikunnan määrässä sekä ruutuajassa. Vanhempien pienemmät tulot ja matalampi koulutus ovat yhteydessä erityisesti vähäiseen ohjatun liikunnan määrään ja pojilla myös runsaampaan ruutuaikaan. Noin puolet 6–8-vuotiaista lapsista liikkuu suositusten mukaan terveytensä kannalta riittävästi. Puolella lapsista myös ruutuaika on suositusten rajoissa. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen liittyvät tulokset julkaistiin tieteellisessä European Journal of Sport Science -lehdessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 486 kuopiolaisen lapsen liikunnan ja fyysisen passiivisuuden eri komponentteja sekä niiden yhteyksiä perheen tuloihin ja vanhempien koulutukseen.

Lasten Liikunta
Veren rasvahapot paljastavat mitä lapsesi pistää suuhunsa
by Sini/ on 31 Mar 2017

Veren rasvahapot paljastavat mitä lapsesi pistää suuhunsa

Lasten veren rasvahappokoostumukseen on mahdollista vaikuttaa perhekeskeisellä elintapaohjauksella, osoittaa TtM Taisa Venäläisen tuore väitöskirjatutkimus. Verestä erotetun plasman rasvahappokoostumus kuvastaa lasten ruokavalion rasvan laadun lisäksi myös hiilihydraattien laatua. Esimerkiksi öljyhapon suhteellinen osuus plasmassa on runsaasti sokeria käyttävillä suurempi ja paljon täysjyväviljatuotteita käyttävillä pienempi kuin muilla. Tulokset viittaavat siihen, että liika sokerinsaanti voi kiihdyttää elimistön omaa rasvahappojen tuotantoa. Elintapaohjauksella voidaan vaikuttaa lasten ruokavalion rasvan laatuun suosittelemalla pehmeän kasvirasvan käytön lisäämistä. Vähintään 60 prosenttia rasvaa sisältävien kasvirasvalevitteiden runsas käyttö oli yhteydessä suurempiin välttämättömien monityydyttymättömien rasvahappojen, linoli- ja alfa-linoleenihappojen osuuksiin plasmassa.

Lasten Liikunta
Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen
by Sini/ on 29 Sep 2016

Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen

Poikkeavaan syntymäpainoon on tuoreen tutkimuksen mukaan usein geneettinen syy. Samat geneettiset tekijät lisäävät myös riskiä sairastua aikuisiällä tyypin 2 diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Havainto voi avata uusia näkökulmia näiden sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Laajan kansainvälisen tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa Nature-lehdessä. Tutkimuksessa yhdistettiin kaikkiaan 154 000 henkilön koko genomin analyysin tulokset. Tutkimukseen osallistui 17 maasta tutkimusryhmiä, jotka kuuluvat varhaisen kasvun geneettisiä tekijöitä selvittävään Early Growth Genetics (EGG) -konsortioon. Itä-Suomen yliopistosta mukana oli biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus noin 450 kuopiolaislapsen aineistolla.

Lasten Liikunta
Terveellinen ruokavalio tukee lasten lukutaitoa
by Sini/ on 13 Sep 2016

Terveellinen ruokavalio tukee lasten lukutaitoa

Tutkimuksen mukaan terveellisesti syövillä lapsilla on parempi lukutaito kuin muilla kolmena ensimmäisenä kouluvuonna. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat-tutkimuksen aineistoihin perustuvan tutkimuksen tulokset julkaistiin äskettäin European Journal of Nutrition -lehdessä. Tutkimuksessa seurattiin 161 kuopiolaista 6–8-vuotiasta lasta ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Ruokavalion laatua selvitettiin ruokapäiväkirjojen ja koulutaitoja standardoitujen testien avulla. Lasten ruokavalio arvioitiin sitä terveellisemmäksi, mitä paremmin se noudatti niin sanottua Itämeren ruokavaliota sekä suomalaisia ravitsemussuosituksia, eli sisälsi runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja, kalaa, täysjyväviljoja, rasvatonta maitoa ja pehmeitä rasvoja sekä niukasti punaista lihaa ja sokerisia tuotteita.

Lasten Liikunta
Perhelähtöinen ohjaus sai lapset liikkumaan enemmän ja syömään terveellisemmin
by Sini/ on 08 Mar 2016

Perhelähtöinen ohjaus sai lapset liikkumaan enemmän ja syömään terveellisemmin

Tutkimuksen mukaan yksilöllinen ja perhelähtöinen elintapaohjaus auttaa lisäämään alakouluikäisten lasten liikuntaa ja parantamaan heidän ruokavalionsa laatua. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen tulokset julkaistiin äskettäin Preventive Medicine -lehdessä. – Elintapaohjaukseen osallistuneiden perheiden lapset liikkuivat enemmän ja söivät enemmän kasviksia ja pehmeitä rasvoja sisältäviä levitteitä ja saivat ruokavaliostaan enemmän tärkeitä ravintoaineita kahden vuoden seurannan jälkeen kuin verrokkiryhmään kuuluneiden perheiden lapset. Ohjauksen vaikutus kokonaisruutuaikaan jäi sen sijaan vähäisemmäksi, summaa lääketieteen tohtori Anna Viitasalo Itä-Suomen yliopistosta.

Lasten Liikunta
Maidon ja vitamiinivalmisteiden käyttö sekä liikunta nostavat lasten D-vitamiinitasoja
by Sini/ on 05 Feb 2016

Maidon ja vitamiinivalmisteiden käyttö sekä liikunta nostavat lasten D-vitamiinitasoja

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen mukaan riittävällä maitotuotteiden käytöllä on suurin vaikutus veren D-vitamiinipitoisuuteen alakouluikäisillä lapsilla. Vähintään kolme lasillista maitoa päivässä juovilla lapsilla oli korkeampi veren D-vitamiinipitoisuus kuin vähemmän maitoa juovilla. Myös D-vitamiinivalmisteiden käyttö oli yhteydessä suurempaan veren D-vitamiinipitoisuuteen. Lisäksi lapsilla, jotka liikkuivat yli 2 tuntia päivässä, oli suurempi veren D-vitamiinipitoisuus kuin alle 1,5 tuntia päivässä liikkuvilla. Tulokset julkaistiin äskettäin British Journal of Nutrition -lehden verkkoversiossa. Artikkeli ”Determinants of Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration in Finnish Children: The PANIC Study” valittiin Nutrition Societyn tammikuun 2016 kuukauden artikkeliksi.

Lasten Liikunta
Runsas liikunta voi pitää ylipainoisenkin lapsen kunnossa
by Sini/ on 13 Jan 2016

Runsas liikunta voi pitää ylipainoisenkin lapsen kunnossa

Tutkimuksen mukaan ylipainoisilla ja vähän liikkuvilla 6-8-vuotiailla on heikompi fyysinen kunto kuin ikätovereillaan. Runsaasti liikkuva ylipainoinenkin lapsi voi silti olla hyvässä fyysisessä kunnossa. Tieteellisessä Journal of Sports Sciences-lehdessä tammikuun alussa julkaistut tulokset ovat osa Itä-Suomen yliopiston laajaa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimusta. Tutkimukseen osallistui tutkijoita myös Cambridgen ja Jyväskylän yliopistoista. Tutkimuksissa tarkasteltiin 404 kuopiolaisen lapsen kehon rasvaprosentin ja liikunnan määrän yhteyksiä fyysiseen kuntoon. Fyysisen kunnon mittareina käytettiin 10×5 metrin sukkulajuoksun ja 15 metrin juoksun aikoja sekä puristusvoimatestin, vauhdittoman pituushypyn, vatsalihastestin, tasapainotestin, käden hienomotoriikkatestin ja eteentaivutustestin tuloksia.