Lihaskuntotesti

post thumb
Lasten Liikunta
by Sini/ on 15 Jan 2023

Lihaskuntotesti

Parhaimmillaan lihaskuntotesti antaa vinkkejä siitä, miten liikuntaa tulee lapsen kohdalla kehittää. Se ei käytännössä tarkoita sitä, että jokaisesta lapsesta tulee urheilija tai himoliikkuja vaan sitä, että selviäminen arjessa on huomattavasti helpompaa. Usein ajatellaan, että lihaskunnon merkitys ei vielä lapsella oli kovin ratkaisevassa asemassa, mutta juuri siinä vaiheessa luodaan pohja sille, miten aikuistumisen vaiheessa saadaan luotua hyvä ja vankka pohja perusterveydelle sekä omalle kunnolle.

Lasten leikkimielinen lihaskuntotesti

Lapset osaavat suhtautua testeihin sopivan leikkimielisesti, mutta kuitenkin tietynlaisella vakavuudella. On selvää, että lihaskuntotesti paljastaa puutteita, mutta ne voivat olla myös kasvusta riippuvaisia eli pienellä harjoittelulla tilanne saadaan muuttumaan paremmaksi. Lihaskuntoa voi harjoittaa pari kolme kertaa viikossa ja harjoittelusta on hyötyä sekä lihaksille, mutta myös nivelille ja sydämelle. Lasten ollessa kyseessä lihaskuntotestit eivät saa olla pakon omaista puurtamista vaan sen tulee pohjautua leikkimielisyyteen, rentouteen sekä mielenkiintoisiin harjoitteisiin. Kaiken tämän avulla harjoittelusta tulee mielekästä ja lapselle sopivaa.

Liian usein on nähty tilanteita, joissa lapselle on tehty lihaskuntoharjoituksista pakkomielle ja lopputuloksena lapsi ei pidä lainkaan liikunnasta. Mitä nuoremmista lapsista on kysymys, sitä leikkimielisempää lihaskuntoharjoitteista on tehtävä. Liikunnan riemu on paras motivointi ja hyvistä suorituksista lapsiryhmiä on helppo palkita jonkin mukavan sekä suositun liikuntaleikin avulla. Keinot ovat varsin yksinkertaisia.

Lihaskuntotesti motivaattorina

Jos mietitään tarkemmin, millainen lihaskunnon merkitys on arjessa, voidaan havaita, että se tuo mukanaan monia tärkeitä asioita. Se tarkoittaa jaksamista arkisissa asioissa, parempaa terveydentilaa sekä virkeyttä. Vaikutus hyvinvointiin on psyykkinen, fyysinen sekä sosiaalinen. Kaikkien ei tarvitse olla himoliikkujia, koska muutama harjoittelu viikossa tekee elimistölle hyvää ja toisaalta, liikunta on myös hyvä harrastus myös lapsille. Liikkuvissa perheissä lapsi oppii liikunnan jo pienestä pitäen, joten tärkeää on myös vähemmän liikkuvien vanhempien viedä lasta erilaisiin liikuntaharrastuksiin.

Liikuntatestit eivät ole se, mihin lasten liikunta pohjautuu, vaan se tuo lapsille mukavaa vaihtelua. Jos lapsi on innokas, sen pohjalta voidaan luoda suuntaa hänen liikunnalliseen kehitykseensä. Tärkeintä on myös se, että ryhmän lapsia ei verrata keskenään, koska jokainen voi olla hyvin erilaisessa kehitysvaiheessa. Vertailutilanteessa viedään lapselta ilo liikuntaan, joten testien vertailu pitää ehdottomasti tehdä lapsen omien edellisten testien tuloksiin.

Lepoa ja untako?

Mielenkiintoista on myös se, että lihaskuntotesti voi paljastaa tietoa lapsen vireystilasta. Jos päivät ovat täynnä erilaisia harrastuksia, koulua sekä muuta, voi lepo ja uni jäädä liian vähäiseksi. Silloin ei myöskään aikaa jää riittävästi palautumiselle, mikä on tärkeä osa liikuntaa. Se on huomioitava sekä lasten että aikuisten liikunnassa. “Kyllä meidän lapsi jaksaa” on usein ajattelematon lausahdus ja siinä on myös pelottava sävy.

Levon ja liikunnan lisäksi myös ravinnonsaannin tulee olla tasapainossa siihen, miten paljon lapsi liikkuu ja millaisia harjoitteita hänellä on. On suorastaan sairasta sanoa ketään lasta liian lihavaksi, on kysymyksessä mikä laji tahansa.