Lasten liikunnanohjaaja roolimallina lapselle

post thumb
Lasten Liikunta
by Sini/ on 22 May 2022

Lasten liikunnanohjaaja roolimallina lapselle

Lasten liikunnanohjaaja voi muodostua monin tavoin tärkeäksi lapsen liikunnallisuuden edistämisen polulla. Liikunnanohjaaja toimii usein esimerkkinä ja esikuvana, ikään kuin roolimallina lapselle. Usein lapsi katsoo häntä ylöspäin ja seuraa tarkasti esimerkiksi liikunnanohjaajan omaa toimintaa sekä käyttäytymistä. Iso rooli lasten liikunnanohjaajalla onkin hänen omalla toiminnallaan sen lisäksi, mitä hän ammattitaitonsa kautta lapselle sanallisesti tai näyttäen opettaa ja neuvoo.

Lasten liikunnanohjaaja luo positiivista kuvaa liikuntaharrastuksesta

Sen lisäksi, että lasten liikunnanohjaajan rooliin kuuluu ammattitaidon ja tietämyksen kautta tuotu liikunta- ja ravintoneuvonta, toimii hän esikuvana sekä toisaalta kannustajana lapsen liikuntaharrastuksen eri vaiheissa. Lähtökohtana on, että ohjaaja on lapselle luotettava ja turvallinen aikuinen. Hän tekee töitä myös sen eteen, että lapselle jää positiivinen sekä motivoiva mielikuva liikunnasta ja liikkumisesta. Tärkeintä on, että motivaatio liikunnan parissa jatkumiseen kantaa tulevaisuudessakin.

Lasten liikunta on tärkeä osa lasten kasvua ja kehittymistä. Lähtökohdat ja tavoitteet ovat aina yksilöllisiä riippuen lapsen iästä sekä kehityksestä. Se on hyvä huomioida lapsen liikuntaharrastuksen aloittamista suunniteltaessa. Lasten liikunnanohjaaja toimii hyvänä apuna myös vanhempien suuntaan. Hän huolehtii lapsen lähtötilanteen selvittelyn ja osaa ohjeistaa sopivien lajien sekä toteutustapojen pariin.

Innostu lapsesi kanssa liikunnasta

Lapsi oppii usein esimerkin kautta ja se on hyvä muistaa myös kotona vanhempien toiminnassa. Paras vaihtoehto onkin, jos vanhemmat kiinnostuvat sekä innostuvat lapsen kanssa liikunnasta liikunnanohjaajan tuen ja ohjeistuksen kautta. Samalla perhe saa yhteistä mukavaa tekemistä, uusia kokemuksia ja terveellisemmät rutiinit koko perheen arkeen.