Maidon ja vitamiinivalmisteiden käyttö sekä liikunta nostavat lasten D-vitamiinitasoja

post thumb
Lasten Liikunta
by Sini/ on 05 Feb 2016

Maidon ja vitamiinivalmisteiden käyttö sekä liikunta nostavat lasten D-vitamiinitasoja

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen mukaan riittävällä maitotuotteiden käytöllä on suurin vaikutus veren D-vitamiinipitoisuuteen alakouluikäisillä lapsilla. Vähintään kolme lasillista maitoa päivässä juovilla lapsilla oli korkeampi veren D-vitamiinipitoisuus kuin vähemmän maitoa juovilla. Myös D-vitamiinivalmisteiden käyttö oli yhteydessä suurempaan veren D-vitamiinipitoisuuteen. Lisäksi lapsilla, jotka liikkuivat yli 2 tuntia päivässä, oli suurempi veren D-vitamiinipitoisuus kuin alle 1,5 tuntia päivässä liikkuvilla. Tulokset julkaistiin äskettäin British Journal of Nutrition -lehden verkkoversiossa. Artikkeli ”Determinants of Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration in Finnish Children: The PANIC Study” valittiin Nutrition Societyn tammikuun 2016 kuukauden artikkeliksi.

Alhaiset D-vitamiinipitoisuudet yleisiä

Vain hyvin harvalla lapsella veren D-vitamiinipitoisuus oli erittäin matala. Kuitenkin jopa viidenneksellä lapsista veren D-vitamiinipitoisuus oli alle terveyden kannalta riittävänä pidetyn tason, joka on 50 nmol/l. Syksyllä tutkituilla lapsilla veren D-vitamiinipitoisuudet olivat korkeimmat. Tämä selittyy sillä, että kesällä D-vitamiinia muodostuu iholla auringonvalon vaikutuksesta enemmän kuin muina vuodenaikoina, mikä näkyy vielä syksyllä muita vuodenaikoja korkeampina pitoisuuksina. Riittävän veren D-vitamiinipitoisuuden on viime aikoina osoitettu olevan yhteydessä suurempaan luuntiheyteen ja pienempään osteoporoosin vaaraan ja se saattaa suojata myös joiltakin muiltakin kroonisilta sairauksilta.

Vitaminoitu maito on lasten tärkein D-vitamiinin lähde

Yli 80 prosenttia lapsista sai suositusta vähemmän D-vitamiinia ruoasta ja vitamiinivalmisteista. Jopa 40 prosenttia lapsista ei käyttänyt D-vitamiinivalmistetta lainkaan. Tärkein ravinnon D-vitamiinin lähde oli maito, josta lapset saivat lähes puolet D-vitamiinistaan. Noin 30 prosenttia ravinnon D-vitamiinista tuli rasvoista ja noin 10 prosenttia kalasta. Suurin osa Suomessa myydyistä maidoista ja rasvalevitteistä on D-vitaminoituja, mikä selittää edellä mainitut havainnot.

Uusimpia suosituksia noudattamalla voi nostaa veren D-vitamiinitasoja

Vuonna 2014 julkaistujen Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan kaikkien 2–18-vuotiaiden suositellaan käyttävän D-vitamiinivalmisteita annoksella 7,5 μg/vrk ympäri vuoden. Lisäksi lasten ja nuorten suositellaan juovan D-vitaminoitua maitoa tai syövän D-vitaminoituja maitovalmisteita 5–6 dl päivässä sekä syövän kalaa vähintään 2–3 kertaa viikossa. Lisäksi suositellaan D-vitaminoidun kasviöljypohjaisen rasvalevitteen käyttöä. Lapsia tulee myös kannustaa riittävään liikuntaan erityisesti ulkona, jolloin D-vitamiinia muodostuu iholla auringonvalon vaikutuksesta.