Kouluikäisen lapsen ravitsemus ja sen merkitys

post thumb
Lasten Liikunta
by Sini/ on 12 Jan 2022

Kouluikäisen lapsen ravitsemus ja sen merkitys

Säännöllinen ateriarytmi on osa koululaisen hyvinvointia. Kouluikäisen lapsen ravitsemus pohjautuu kunnollisiin pääaterioihin sekä viisaasti valittuihin välipaloihin. Pääaterioita on kolme eli aamiainen, koululounas ja päivällinen kotona. Välipalat on tärkeä koota niin, että ne tukevat pääaterioita. Nuorten keskuudessa juodaan selvästi liikaa sokeroituja juomia, joten janojuomana vesi on kaikkein parasta. Sokerisista juomista on haittaa myös hampaille sekä yleiselle terveydelle. Luuston kasvu tarvitsee hyvien ruokailutottumusten lisäksi myös D-vitamiinia, joten vitamiinilisä on tarpeellinen ympäri vuoden.

Kouluruokailu ja kouluikäisen lapsen ravitsemus

Kouluruokailu on aihe, joka saa jatkuvasti osakseen arvostelua. Sen on alun perin ajateltu olevan tietynlainen kasvatustilanne, jossa oppilailla on mahdollisuus oppia uusia makuja sekä tutustua ruoka-aineisiin. Silloin opetellaan myös hyviä käytöstapoja sekä ruokailua yhdessä muiden kanssa. Valitettavasti monille lapsille kouluruoka on päivän ainoa lämmin ateria. Kritiikkiä on aiheuttanut myös se, että koulut ovat olleet säästöjen kohteena ja se on myös vaikuttanut kouluruokailuun.

Kouluruokailun pitäisi olla sellainen, että se edistää lapsen opiskelukykyä, mutta myös fyysistä hyvinvointia. Sillä toivotaan olevan myös kasvatuksellinen tehtävä, jossa opitaan ruoka- ja juomakulttuuria. Lapset ja nuoret tarvitsevat huolehtivan aikuisen siihen, että ruokailu on säännöllistä ja ateriat ovat monipuolisia. Tähän olisi tähdättävä myös kouluissa, jolloin opettajan tehtävä on syödä lasten kanssa yhdessä. Lasten liikunta ja ravitsemus on aina kokonaisuus, joka pitää olla tasapainossa.

Urheilevan nuoren ravitsemus

Jos lapsi tai nuori urheilee aktiivisesti, on ateriarytmistä sekä energiansaannista pidettävä erityisesti huolta. Energiansaannilla on tärkeä merkitys palautumisessa sekä suorituskyvyssä. Peruslautasmallilla ja pääaterioiden kautta urheileva nuori saa esimerkiksi proteiinia riittävästi, mutta kivennäisaineiden kuten raudan ja magnesiumin sekä vitamiinien saantiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös urheilevan on pidettävä välipalat terveellisinä ja pyrittävä välttämään sokeria. Vähäsokeriset jugurtit ja rahkat ovat erinomaisia vaihtoehtoja.